ქ. თბილისი, სპ. კედიას ქ.7
571006580
info@protezi.ge

მომსახურება

შშმ პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

ცენტრის გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პერსონალი უზრუნველყოფს ორთოპედიული მომსახურებისა და რეაბილიტაციის ფართო სპექტრს.

მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კომპლექსში გამოყენებულია სპეციფიკური სამკურნალო ვარჯიშები, მასაჟი, ტრენაჟორები, ულტრაბგერითი თერაპია და სხვა თანამედროვე ფიზიო-თერაპიული მეთოდები. ცენტრის სპეციალისტები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი სირთულის სუპინატორისა და ფეხსაცმლის დამზადებას ტერფის აგებულების თავისებურებისა და ექიმის დანიშნულების გათვალისწინებით.

საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმისთვის გამოყენებული ყველა მასალა არატოქსიურია, ეკოლოგიურად სუფთაა და აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს. ნაწარმის დამუშავება-დამზადება ხდება გერმანული ფირმის “ოტობოკის” დაზგა-დანადგარებისაა და ინსტრუმენტების საშუალებით. ცენტრი მუდმივად ორიენტირებულია ახალი, საქართველოს კლიმატურ, რელიეფურ და სოციალურ პირობებთან მისადაგებული საპროთეზო – ორთოპედიული ნაწარმის შემუშავებაზე.